گیربکسهای جدید ال اس مخصوص سروو

گیربکسهای سرو ls

مدلهای با کلاس دقت متوسط و دقیق ( لقی در محدوده 3 تا 200 دقیقه کمان ) هستند که در اکثر موارد استفاده صنعتی در اتوماسیون کارخانجات و خطوط تولید و دستگاههای تست و ماشینهای   CNC    با دقت متوسط کاربرد دارند.

 

مزیت این نوع گیربکسها حجم کم ، صدای کم ، راندمان بالا و قیمت مناسب با توجه به دقت عمل آنهاست

مدلهای  SAC – SSS – SAS – SSW – SAW – SSC –

کاتالوگ گیربکس

 

اینورتر