راه اندازی چهار دستگاه پمپ 90 کیلووات با یک اینورتر به صورت یکی پس از دیگری

راه اندازی چهار دس تگاه پمپ 90 کیلووات با یک اینورتر به صورت یکی پس از دیگری

طراحی ساخت و راه اندازی تابلو اتومات دستگاه 4 توزین

طراحی ساخت و راه اندازی تابلو اتومات دستگاه 4 توزین با پی ال سی و اچ ام آی و اینورتر ال اس و لود سل sewha

 

دستگاه چهار توزین
PLC LS

 

 

LS HMI
پی ال سی ال اس

تعمیر انواع اینورتر و سافت استارت و پی ال سی

تعمیر انواع اینورتر و سافت استارت و پی ال سی

طراحی دستگاه کنترل چرخ قطار

 

طراحی نرم افزار و نصب و راه اندازی دستگاه تست مقاومت چرخ قطار به صورت کاملا اتومات و دقت بالا

نصب اینورتر ال اس بر روی پرس اکستروژن

چرا شما باید ازاینورترls در برنامه های کاربردی پمپاژ استفاده کنید

Variable speed  ls drives in pumping applications

۱-هزینه چرخه عمر (LCC)

۲-صرفه جویی در انرژی

۳-نرم افزاری برای محاسبه مقدار صرفه جویی در مصرف انرژی

۴-هزینه پایین تعمیر و نگهداری

۴.۱ کاهش اثرات ضربه قوچ

۴.۲ کاهش مکش جریان در تأمین برق

۴.۳ کاهش خطر حفره زائی

۴.۴ افزونگی یا قابلیت ویژه

۵.۱ هارمونیک ها (همساز ها)

۵.۲ ارتباط آسان

۵.۳ انعطاف پذیری در انتخاب پمپ

۵.۴ هزینه های سرمایه گذاری معقول

۵.۵ مزیت طبیعی حلقه کنترل

 

www.saeibonyad.com

اینورتر