ریموت کنترل فومتک 580E


ســـری آلفا 500 از یک کــنترل پیشــرفته ریز پردازنده با یک ســیســتم نرم افــزار تکامل یافته بهره میبردکه دارای توانائیهای بررســی و تصــحیح خطا بمنظور تضمین صد در صدی عــملیات رمزگــذاری ارســال ، دریافت ، بازگشائی رمز و کنترل کلیه رله های خروجی میباشد.این ســیستم نرم افزاری تکامل یافته شــامل CRC (بررســـــی ، یافـــتن و تــصحیح خـطا) و HAMMING CODE (سیستم بهبود و قابل اتکا بودن اطلاعات و تصحیح خطا) میباشد.

ریموت کنترل ساگا(SAGA) مدل L40


دستگاه L40
این دستگاه دارای :
2دسته جوی استیک 5 پله در4جهت ، 1کلید استپ اضطراری قارچی ، 1 کلید تک پله استارت ، 1 کلید گردان روشن و خاموش ، 2کلید سلکتور 3حالته و2کلید فشاری می باشد .

فرستنده :
این دستگاه به ابعاد 11*5/9*23 سانتی متر که وزن آن ( با باتری) 870 گرم است و تغذیه آن 4 عدد باتری سایز AA (قلمی) می باشد

ریموت کنترل ساگا(SAGA) مدل L12


دستگاه L12
این دستگاه دارای :
1کلید استپ اضطراری قارچی ، 1کلید تک پله استارت و11کلید دو پله می باشد .

ریموت کنترل ساگا(SAGA) مدل L12 MINI

دستگاه L12 Mini
این دستگاه دارای :
1کلید استپ اضطراری قارچی ، 1کلید تک پله استارت و11کلید دو پله می باشد .

فرستنده :
این دستگاه به ابعاد 4/2*7/7*4/27 سانتی متر که وزن آن ( با باتری) 540گرم است و تغذیه آن 2 عدد باتری سایز AA (قلمی) می باشد .

گیرنده :
دارای ابعاد 8/8*4/15*7/16 سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) 1400 گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد

اینورتر