تماس با ما

تلفن:۰۸۶۳۲۲۱۸۴۴۷
تلفکس :۰۸۶۳۲۲۱۸۷۲۸
مدیریت :۰۹۱۲۸۵۱۴۳۴۵ امیری  mail:pbsaei@gmail.com
فلاحی mail :saeibonyad@gmail.com مدیر فروش:۰۹۱۸۹۶۴۱۲۴۵
مدیر فنی :۰۹۳۵۸۰۳۱۲۳۹ mail :pbsaei4@gmail.com

  • Drop files here or
      شما میتوانید فایل خود را پیوست کنید . این فایل میتواند رزومه کاری شما باشد .