تابلو برق پمپ شناور

سافت استارت
طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی سافت استارتر جهت پمپ شناور 90 کیلووات با استفاده از سافت استارت اروپایی با دو سال گارانتی