ریموت کنترل فومتک ۵۸۰E


ســـری آلفا ۵۰۰ از یک کــنترل پیشــرفته ریز پردازنده با یک ســیســتم نرم افــزار تکامل یافته بهره میبردکه دارای توانائیهای بررســی و تصــحیح خطا بمنظور تضمین صد در صدی عــملیات رمزگــذاری ارســال ، دریافت ، بازگشائی رمز و کنترل کلیه رله های خروجی میباشد.این ســیستم نرم افزاری تکامل یافته شــامل CRC (بررســـــی ، یافـــتن و تــصحیح خـطا) و HAMMING CODE (سیستم بهبود و قابل اتکا بودن اطلاعات و تصحیح خطا) میباشد.

ریموت کنترل ساگا(SAGA) مدل L40


دستگاه L40
این دستگاه دارای :
۲دسته جوی استیک ۵ پله در۴جهت ، ۱کلید استپ اضطراری قارچی ، ۱ کلید تک پله استارت ، ۱ کلید گردان روشن و خاموش ، ۲کلید سلکتور ۳حالته و۲کلید فشاری می باشد .

فرستنده :
این دستگاه به ابعاد ۱۱*۵/۹*۲۳ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۸۷۰ گرم است و تغذیه آن ۴ عدد باتری سایز AA (قلمی) می باشد

ریموت کنترل ساگا(SAGA) مدل L12


دستگاه L12
این دستگاه دارای :
۱کلید استپ اضطراری قارچی ، ۱کلید تک پله استارت و۱۱کلید دو پله می باشد .

ریموت کنترل ساگا(SAGA) مدل L12 MINI

دستگاه L12 Mini
این دستگاه دارای :
۱کلید استپ اضطراری قارچی ، ۱کلید تک پله استارت و۱۱کلید دو پله می باشد .

فرستنده :
این دستگاه به ابعاد ۴/۲*۷/۷*۴/۲۷ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۵۴۰گرم است و تغذیه آن ۲ عدد باتری سایز AA (قلمی) می باشد .

گیرنده :
دارای ابعاد ۸/۸*۴/۱۵*۷/۱۶ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۱۴۰۰ گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد

اینورتر